Služby

Služby, ktoré Vám ponúkam:


Poradenstvo / „Terapia“ / Koučing

Psychologické poradenstvo / „Terapiu“/ Koučovanie je možné využiť v podstate pri riešení väčšiny osobných, vzťahových,  rodinných, kariérnych, či existenciálnych  problémoch v živote, v ktorých si neviete rady, nedokážete  sa v nich vyznať či momentálne zorientovať, alebo sa Vám zdajú takmer neriešiteľné, prípadne Vaše doterajšie pokusy o zmeny a riešenie situácie opakovane zlyhávajú. Často klienti vyhľadávajú tento typ riešenia pre situácie, kedy sa akoby „zasekli na jednom“ mieste a zároveň prežívajú vnútornú potrebu osobného rastu, či len akúsi hmlistú potrebu „posunúť sa niekam ďalej“.


Mediácia

 Zapísaný v zozname mediátorov na Ministerstve vnútra pod číslom 1010. – na vlastnú žiadosť vyradený zo zoznamu mediátorov. Toho času mediáciu nevykonávam.